• World Map on Facebook
  • World Map on Twitter
  • World Map on Pinterest
  • World Map on Youtube
  World Map / Africa / Algeria Latitude and Longitude Map

  Algeria Latitude and Longitude  Latitude & Longitude
  Country
  Latitude
  Longitude
  Latitude and longitude of Algeria is 28.049197 degrees N and 9.557190 degrees E.

  Latitude Longitude of Algeria


  Map showing the Latitude and Longitude of Algeria. Latitude and Longitude of Algeria is 28.049197 and 9.557190 respectively. Below is a list of Cities of Algeria with Latitude, Longitude and Population.

  List of Latitude and Longitude of Algeria Cities

  CapitalLatitudeLongitudePopulation
  Mostaganem35.9352290.083413124,399
  Arzew35.851513-0.31655853,327
  Ain Oussera 35.4499482.90433282,435
  Reggane26.7323650.158386Below 20K
  Chlef36.1687351.333108179,768
  Bordj el Kiffan36.7519723.19984098,135
  Adrar27.867507-0.28342043,903
  Ghardaia 32.4899383.678739110,724
  Tindouf27.808432-5.72981432,004
  Skikda36.8676506.900308152,335
  Souk Ahras36.2856787.955890115,882
  Ain el Beida 35.1818971.69986290,560
  Bouira36.3805513.89522675,086
  In Salah27.1974802.471008Below 20K
  Setif 36.1911135.414615211,859
  Annaba36.9044917.755990348,554
  El Bayadh33.6949661.015177228,624
  Boumerdes36.7656493.47436928,500
  M'Sila 35.7034714.54772599,855
  Ain Temouchent35.303870-1.145082371,239
  Bordj Bou Arreridj36.0721804.758790128,535
  El Khroub36.2673666.70002265,344
  Bordj Bou Arreridj36.0729194.758353628,475
  Sidi bel Abbes 35.201537-0.633788180,260
  Touggourt33.1008646.066720113,625
  Tebessa 35.4087318.120685153,246
  Khenchela35.4390757.146685106,082
  Sidi Aissa 35.8894883.77361852,795
  Blida36.4826092.833600226,512
  El Djazair (Algiers)36.7551983.0428122,988,145
  Bechar 31.609143-2.220232131,010
  Tissemsilt35.6085441.81102051,673
  Bir el Ater34.7474878.05691252,738
  Tizi Ouzou36.7186114.05033677,475
  Bordj Badji Mokhtar21.3284920.946140Below 20K
  Medea 36.2683802.749915123,535
  Djelfa34.6683213.249793154,265
  Taher36.7754785.89896451,053
  Baraki36.6673973.10002686,233
  In Amenas28.0491979.557190Below 20K
  El Eulma36.1514805.683351105,130
  Guelma36.4664837.428296108,734
  Oran35.696940-0.6320861,454,078
  Ouargla31.9638975.342138558,558
  Mila36.4510206.264303766,886
  Sig35.518486-0.18369254,113
  Biskra34.8514465.733476170,956
  Hassi Bahbah35.0730093.02586860,238
  Bejaia 36.7517665.066400147,076
  Tlemcen34.884403-1.314168155,162
  Maghnia34.859781-1.72958173,274
  Messaad34.1588573.49801575,533
  Ksar el Boukhari35.8864882.75095261,687
  El Tarf36.7687578.31516320,300
  Laghouat33.8014242.88346896,342
  Illizi26.5133768.47211851,787
  El Mohammadia36.7325323.13307051,585
  Mecheria33.551206-0.28337751,804
  Bab Ezzouar36.7176033.18358255,211
  Naama 33.468452-0.902481192,891
  Barika35.3907505.36766580,618
  Mascara35.4018750.13980480,797
  Bou Saada35.2143014.18045597,031
  Ayn Qazzum19.5757065.771713Below 20K
  Khemis Miliana36.2681032.21707868,696
  Tiaret35.3806041.325641145,332
  Jijel36.8015405.766349106,003
  El Oued33.3704136.867814104,801
  Sougueur35.1850541.50004956,733
  Oum El Bouaghi35.8783167.11359759,962
  Cheria35.2713627.74775053,751
  Tamanrasset 24.5930843.75366254,469
  Djanet24.5586159.480286Below 20K
  Ain Defla 36.2685181.96662452,276
  Constantine36.3517166.603069462,187
  Saida 34.8429230.148902110,865
  Relizane35.7340520.549996104,285