• World Map on Facebook
  • World Map on Twitter
  • World Map G+
  • World Map on Pinterest
  • World Map on Youtube
  World Map / Africa / Algeria Latitude and Longitude Map

  Algeria Latitude and Longitude  Latitude & Longitude
  Country
  Latitude
  Longitude
  Latitude and longitude of Algeria is 28.049197 degrees N and 9.557190 degrees E.

  Latitude Longitude of Algeria


  Map showing the Latitude and Longitude of Algeria. Latitude and Longitude of Algeria is 28.049197 and 9.557190 respectively. Below is a list of Cities of Algeria with Latitude, Longitude and Population.

  List of Latitude and Longitude of Algeria Cities

  CapitalLatitudeLongitudePopulation
  Annaba36.9044917.755990348,554
  Jijel36.8015405.766349106,003
  Biskra34.8514465.733476170,956
  Relizane35.7340520.549996104,285
  Saida 34.8429230.148902110,865
  Oran35.696940-0.6320861,454,078
  In Salah27.1974802.471008Below 20K
  Tissemsilt35.6085441.81102051,673
  Tiaret35.3806041.325641145,332
  Ksar el Boukhari35.8864882.75095261,687
  Bordj el Kiffan36.7519723.19984098,135
  Mostaganem35.9352290.083413124,399
  Bechar 31.609143-2.220232131,010
  Tizi Ouzou36.7186114.05033677,475
  Tlemcen34.884403-1.314168155,162
  Cheria35.2713627.74775053,751
  Messaad34.1588573.49801575,533
  Bordj Bou Arreridj36.0729194.758353628,475
  Arzew35.851513-0.31655853,327
  Baraki36.6673973.10002686,233
  Ghardaia 32.4899383.678739110,724
  Medea 36.2683802.749915123,535
  Guelma36.4664837.428296108,734
  Tebessa 35.4087318.120685153,246
  El Tarf36.7687578.31516320,300
  Sig35.518486-0.18369254,113
  Touggourt33.1008646.066720113,625
  Laghouat33.8014242.88346896,342
  Ain Temouchent35.303870-1.145082371,239
  El Eulma36.1514805.683351105,130
  Sidi bel Abbes 35.201537-0.633788180,260
  El Mohammadia36.7325323.13307051,585
  Tindouf27.808432-5.72981432,004
  Hassi Bahbah35.0730093.02586860,238
  Tamanrasset 24.5930843.75366254,469
  Illizi26.5133768.47211851,787
  Bordj Badji Mokhtar21.3284920.946140Below 20K
  Mascara35.4018750.13980480,797
  Ain Oussera 35.4499482.90433282,435
  Skikda36.8676506.900308152,335
  In Amenas28.0491979.557190Below 20K
  Mila36.4510206.264303766,886
  Setif 36.1911135.414615211,859
  Boumerdes36.7656493.47436928,500
  Bejaia 36.7517665.066400147,076
  Bir el Ater34.7474878.05691252,738
  Bordj Bou Arreridj36.0721804.758790128,535
  Khenchela35.4390757.146685106,082
  El Djazair (Algiers)36.7551983.0428122,988,145
  Oum El Bouaghi35.8783167.11359759,962
  Constantine36.3517166.603069462,187
  Khemis Miliana36.2681032.21707868,696
  Taher36.7754785.89896451,053
  Chlef36.1687351.333108179,768
  Ain el Beida 35.1818971.69986290,560
  M'Sila 35.7034714.54772599,855
  Ain Defla 36.2685181.96662452,276
  Sidi Aissa 35.8894883.77361852,795
  Mecheria33.551206-0.28337751,804
  Reggane26.7323650.158386Below 20K
  Bouira36.3805513.89522675,086
  Maghnia34.859781-1.72958173,274
  Sougueur35.1850541.50004956,733
  Naama 33.468452-0.902481192,891
  El Khroub36.2673666.70002265,344
  Souk Ahras36.2856787.955890115,882
  El Oued33.3704136.867814104,801
  Adrar27.867507-0.28342043,903
  Djanet24.5586159.480286Below 20K
  Ouargla31.9638975.342138558,558
  Blida36.4826092.833600226,512
  Barika35.3907505.36766580,618
  Bab Ezzouar36.7176033.18358255,211
  Ayn Qazzum19.5757065.771713Below 20K
  Bou Saada35.2143014.18045597,031
  Djelfa34.6683213.249793154,265
  El Bayadh33.6949661.015177228,624